Láska na první pohled – mýtus nebo realita?

Výjev, který je jistě známý všem, kdo někdy viděli pár romantických filmů nebo seriálů, který je označován jako láska na první pohled, je zajímavým fenoménem. Může být definován mnoha způsoby, stejně tak jako si jej můžeme vysvětlovat různými principy.
Zaměříme-li se primárně na otázku, do jaké míry je tento zážitek skutečný či naopak, musíme jít opravdu více do hloubky a ptát se spíše na obecnou stránku věci než jít po konkrétních příkladech.
Jaká je tedy šance, že se můžete v dnešním světě zamilovat na první pohled a že tomu, co cítíte, skutečně můžete říkat láska? Jedná se o mýtus, nebo o reálný prožitek, který můžeme poznat?
nápis láska
Mýtus:
·         Je důležité nezaměňovat lásku a pouhé zalíbení. Naše pudová stránka je totiž často velmi matoucí a nepídí se po detailech. Možná se vám už někdy stalo, že jste se na někoho podívali a najednou vás zaujal – jeho vzhled, chování, mimika, pohyby, a jiné součástí jeho osobnosti zvnějšku. Takové zaujetí druhou osobou v nás může podmínit různé pozitivní emoce, mezi které však nepatří láska jako taková. Láskou zahoříme až k člověku, kterého do určité míry poznáme. Na základě pouhého pohledu se nelze zamilovat a pokud bych chtěli říct, že ano, tak tento stav může trvat pouze pár (možná i pár desítek, budeme-li hodně tolerantní) minut.
·         Připustíme-li možnost, že tento typ lásky může existovat, je potřeba se ptát, co bude následovat po tom, co takové zamilování pomine. Nejspíš nás čeká velmi drsný pár na dno reality všedního dne, po tom, co jsme si dotyčnou osobu během chvilky vykreslili až moc optimisticky. Láska je sice slepá, ale že by byla slepá až tolik i v případě, že se díváme na někoho, koho neznáme?
zámky na klíček
Realita:
·         Muži a ženy jsou k sobě navzájem přitahováni různými okolnostmi. Zásadní jsou však přirozené biologické vlivy, které způsobují např. to, že vás přitahují určité typy mužů. Jsou to takové typy, které vám nějakým způsobem „chemicky voní“ a jejich „pach“ vám evokuje možnost budoucího společného šíření vašich genů. To je dáno evolučně a ve většině případů si to ani neuvědomujeme. Proto je klidně možné, že vás někdo doslova uhrane, nevíte proč, ale máte po chvilce vzájemného setkání pocit, že tato osoba je vaší osudovou a že je vám předurčeno s ní strávit zbytek života. A může to tak skutečně být. Naše tělo je v mnohém napřed před naší myslí.