Rolety den a noc mění vnitřní prostředí k nepoznání


Do odvětví stínící techniky vstoupily rolety den a noc MK rolety již před několika lety, šlo o zcela odlišný typ zastínění denního světla v místnosti, než na jaký byli lidé zvyklí. Do té doby kralovaly různé modifikace žaluzií, závěsů a rolet.

bytový interiér

Čím se liší rolety den a noc od žaluzií

Vytváří útulné prostÅ™edí – spousta firem prezentuje tyto výrobky na Internetu právÄ› proto, že jsou ve srovnání s klasickými žaluziemi nesrovnatelné z estetického hlediska. Když totiž opatříte jakékoli okno, dveÅ™e, výklenek, svÄ›tlík a podobné prostory, kudy prosvítá denní svÄ›tlo, plechovými lamelami, budete mít doma pocit, že jste nÄ›kde v kanceláři, ve fabrice, ve skladu, ve vrátnici, zkrátka na nÄ›jakém pracoviÅ¡ti, které je pÅ™edevším funkÄní, a kde se na estetiku zas tak moc nehledí.

Dojem útulnosti nastává díky kombinaci látkových pruhů, které působí pÅ™irozenÄ›, podobnÄ›, jako je tomu u závÄ›sů Äi záclon. Je to dáno jednak barevným odstínem, s jejichž výbÄ›rem si můžete doslova vyhrát, tak i šíří pruhů. Pruhy nejsou příliÅ¡ úzké a to je právÄ› úskalí žaluzií, Äím Å¡irší pruhy jsou, tím lépe je vnímáme jako pÅ™irozenou souÄást obytného prostoru. U rolet den a noc pak není nutné sáhnout po dalších závÄ›sech Äi záclonách, samy o sobÄ› vytváří dekorativní prvek, proto jsou tolik oblíbené na veÅ™ejnosti již Å™adu let.

dívka v okně

Jiné zastínÄ›ní – další z důvodů, proÄ jim dáváme pÅ™ednost, je jiná forma stínÄ›ní. Pokud jste o nich nikdy neslyÅ¡eli, pak alespoň struÄné vysvÄ›tlení jejich funkce: Jsou to dvÄ› textilní vrstvy za sebou, které se mohou různÄ› libovolnÄ› pÅ™ekrývat, a každou z vrstev tvoří pruhy střídavÄ› průhledné a neprůhledné. ZastínÄ›ní nikdy místnost dokonale nezatemní, ale vytvoří útulné prostÅ™edí (Äehož nelze dosáhnout žaluziemi), a zároveň lépe zastoupí závÄ›sy nebo záclony, které nemohou tak pružnÄ› regulovat množství svÄ›tla v místnosti.