Mobil

Keynote podzim 2019

V nadpisu jsem si dovolila použít slovo Keynote, což je mezi lidmi orientující se ve firmě