Cestování v rámci studia

V rámci studia na vysoké škole je téměř všude možnost vycestovat alespoň na jeden semestr do cizí země na partnerskou školu. Jde o studium stejného či příbuzného oboru, který schvaluje domácí univerzita. Je několik možností, jak student může vycestovat a záleží jen na něm, jaký konkrétní způsob si vybere. Nejčastěji se jedná o Erasmus či bilaterální dohodu. Proces přihlašování na jakýkoliv program studia v zahraničí je poměrně rozsáhlý. Je potřeba doložit jazykové znalosti podle toho, kam se student hlásí. Dále je často součástí přijímacího řízení také pohovor, který odhaluje motivaci studenta k výjezdu do cizí země.

cestování letadlem

U výtvarných oborů bývá také součástí přijímacího řízení doložení portfolia prací. Nemalou roli hraje také studijní průměr a také další aktivity, kterými student projevil zájem. Jde například o zápis volitelných předmětů jazyka, či účast v programu adaptace zahraničních studentů. Pokud je student domácí univerzitou nominován na výjezd, tak je poté potřeba vyřídit poměrně velké množství administrativy a komunikace také se zahraniční univerzitou. Studenti dostávají stipendium dle toho, do jaké země se chystají. Tyto peníze mohou pokrýt většinu nákladů, a to jak na ubytování, stravu a podobně.

přednáška na univerzitě

Někdy ale ani toto stipendium nestačí a student si musí zařizovat brigádu v dané zemi což opět může být více či méně náročné dle toho, do jaké země pojede. Také je potřeba si na dané škole vybrat předměty, které jsou na domácí škole schvalovány v rámci kreditů. Pobyt v zahraničí na škole příbuzného oboru může studentům otevřít zcela nové obzory. Mohou získat mnoho nových kontaktů, přátel, pochopí jak daný obor, ale i vzdělávání funguje v jiných zemích, než je studentova domácí. Bezpochyby je to zkušenost, která rozvíjí samostatnost a schopnost řešit i neobvyklé situace, a ještě v jiném než rodném jazyce.