Nezařazené

Benefit učení v přírodě

Jistě se všichni shodneme, že v dnešní, uspěchané době je pobyt v přírodě uklidňující oázou zlepšující zdraví a snižující stres. Zejména děti, které tráví mnoho hodin u počítače či mobilních telefonů, jsou v přírodě méně času než předchozí generace. Jak tomuto negativnímu jevu předejít?
Řešením se zdá být absolvování části vyučování venku. Je dokázáno, že děti, které jsou často venku, jsou méně nemocné a mají menší problémy s nadváhou, jsou spokojenější a vyrovnanější.
boj s vodou
S velkým zájmem veřejnosti se venku realizovaný výchovně-vzdělávací proces setkává zejména u předškolních dětí. Lesní mateřské školy vznikají jako houby po dešti, oproti tomu v základním a středním vzdělávání se s výukou realizovanou v přírodě setkáváme minimálně. Možná je to dáno i obavami pedagogů či zákonných zástupců dětí, že výukou v přírodě klesnou vzdělávací výsledky žáků.
Jak je to ale doopravdy s jejich výsledky ve vzdělávání?
Praktici říkají, že dobře realizovaná venkovní výuka probouzí zájem žáků o učení, vede ke zlepšení vztahů nejen mezi dětmi samotnými, ale i mezi dětmi a jejich pedagogy. Zlepšené vztahy ve třídě následně souvisí se snížením absence a zlepšením celkového prospěchu. Venkovní prostředí vybízí pedagoga k osvojování si nových vzdělávacích metod a přístupů. Pro žáky je tak vyučování zábavnější, lépe kooperují a více si zapamatují.
Co brání častějšímu zařazování výuky v přírodě?
výuka na pc
Nejčastější překážkou zařazování učení venku do školního vzdělávacího programu je odpor ředitele školy či pedagogů. Samozřejmě, že hlavně zpočátku je těžší třídu koncentrovat a také pro učitele je náročnější vyjít ze zaběhlých stereotypů a využít přírodního prostředí jako součásti pedagogického procesu. Dalším faktorem ovlivňující zatím minimální zařazování venkovní výuky je tradiční organizace výuky (45minutová hodina) a zvýšené nároky na školu při zajištění bezpečnosti žáků.
Přejme tedy zejména dětem v základních a středních školách, aby odvážných pedagogů, kteří se budou snažit výuku v přírodě zařadit do své praxe, přibývalo a rozvoj venkovního učení se tak postupně dostával do celého vzdělávacího systému.