A je prováděná odborně vyškoleným pracovníkem

Tento vyškolený pracovník, vlastně odborník, je označován jako psychoterapeut. Odborná literatura ho označuje jako člověka majícího vzdělání i výcvik k léčbě emociálních a duševních poruch. Tady je při jeho působení na klienta na místě empatie a vysoký stupeň porozumění s člověkem, který potřebuje pomoci v těžké životní situaci. Co vlastně může být označováno jako těžká životní situace? Tou může být ztráta blízké osoby, nemoc, neštěstí v rodině, rozvod, rodinné hádky, arogantní šéf v zaměstnání, ale i ztráta zaměstnání a přepracovanost, či šikana a manipulace. Prostě cokoli co způsobuje nám lidem stres a stavy úzkostí, popřípadě trauma.

psychická pomoc

A právě odborná pomoc psychoterapie praha, nabízí nám lidem léčení psychologickými prostředky. K těm patří mimika, slovo, gesto, ale i mlčení a tento postup je v tomto oboru účinným způsobem psychické pomoci, která u klienta trénuje a učí ho změnit svůj postoj a nejen to, požadavkem zde je, aby si klient zachoval v zátěžových situacích nejen schopnost je řešit, ale také svou důstojnost. Tato metoda je promyšlená, plánovaná a prováděná vyškoleným odborníkem.

psychologie a lidská hlava

Ten má požadovanou nejen empatii, ale také kromě osobní integrity má motivaci pomáhat a lidem umí ukázat cestu, jak svou nepříjemnou a nebezpečnou stresovou situaci zvládnout. Uvedená pomoc je určena nejen jednotlivcům, ale také párům a celým rodinám. Ano, naše životy nejsou jen období radostí, ale bohužel objevuje se stres a smutek, a právě k zvládnutí uvedených složitých životních situací, které potkáváme a jsme jimi ovlivňování, může být právě uvedeným léčením jedním ze způsobů, a to účinným jak pomoci. Tato psychické pomoc může analyzovat obranné mechanismy, které, jsou nevědomé. Samozřejmostí je zde vzájemná důvěra, vzájemný respekt a spolehlivost. A také je při této odborné pomoci naprostá mlčenlivost.