Ubytování Lednice na okraji rozsáhlého Anglického parku


Kdo se chystá zajistit si ubytování Lednice Lednice Galant v blízkosti samotného zámku, pravděpodobně si nenechá ujít jeho prohlídku. Je zde však mnoho dalších lákadel, které jsou soustředěny na ploše Lednicko-valtického areálu. Ten vznikl zásluhou Lichtenštejnů v době, kdy se novodobým trendem stávaly inspirativní stavby středověku a starověku.

Co se ukrývá v Lednicko-valtickém areálu

Zámecká zahrada – kromě úchvatného skleníku o délce necelých sto metrů, který nelze přehlédnout, vás jistě zaujme i přilehlá zámecká zahrada. Vyplatí se do těchto míst vydat na jaře, či v létě, kdy tu rozkvétá mnoho okrasných rostlin, a kdy nádherně vynikne krása udržovaných záhonů a živých plotů z okrasných dřevin. Zahrada tak trochu připomíná francouzský Versailles.

zámek Lednice

Anglický park – Lichtenštejnové patřili ve své době k velmi vlivným, mocným a zámožným šlechtickým rodům na území Moravy a při budování svého panství si brali vzory z jiných evropských šlechtických sídel. V polovině 19. století to byla především Francie (oblast Versailles) a také Anglie, inspirovaná dynastií Windsor, s mohutným hradem v hrabství Berkshire. A právě anglický park se stal hlavní motivací při výstavbě krajinného parku o rozloze, která je srovnatelná s plochou našeho hlavního města. Lichtenštejnové pojali výstavbu velkoryse, nechali zde vysadit téměř šest stovek druhů dřevin z celého světa, přičemž plochu zalesněnou a zatravněnou doplnili rybníky, zpevněnými cestami, které navázaly na lužní les a meandry původního koryta řeky Dyje.

interiér lednického zámku

Součástí anglického parku jsou také romantické stavby, z nichž nejznámější je Minaret, Janův hrad (Janohrad) a některé menší stavby, např. Kolonáda na Rajstně a Apollonův chrám, připomínající starověkou antiku.

Umělá jeskyně Grotta – přímo pod zámkem je k dispozici k nahlédnutí uměle vyhloubená jeskyně, pochází z doby renesance 17. století a svou plochou téměř stovky čtverečních metrů (cca dva dvoupokojové byty) je největší a také nejstarší umělou jeskyní na naší planetě.