Keynote podzim 2019

V nadpisu jsem si dovolila použít slovo Keynote, což je mezi lidmi orientující se ve firmě

Finance

V životě každého hrají finance velice podstatnou roli, řekla bych až zásadní. Jsou dvě základní skupiny